Resurse materiale

Spaţii de învăţământ

Total spaţii: 50

În grădina școlii

În grădina școlii…

 • săli de clasă: 22
 • laboratoare şi cabinete şcolare: 5săli
 • informatică: 2
 • sală AEL : 1
 • cabinet de consiliere psihopedagogică: 1
 • cabinet de logopedie: 1
 • cabinete metodice: 9 (limba română, limbi străine, matematică, ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie fizică, pedagogie)
 • sală sport: 1
 • săli bibliotecă: 2
 • grădină-şcoală:1
 • teren de sport: 1
 • sală de festivităţi: 1
 • sală profesorală: 1
În clasă...

În clasă…

 • sală pentru Consiliul elevilor: 1
 • Centrul de resurse „Educatia 2000+” şi Programe Phare: 1
 • spaţii administrative: 3
 • spaţii auxiliare: 9
 • cabinet medical: 1
 • cabinet stomatologic: 1
 • cămin internat cu 200 de locuri
 • cantină (în regim de internat şi semiinternat): 200 de locuri
 • ateliere de întreţinere: 1
 • spălătorie: 1
 • centrală termică: 1
 • parcul şcolii: 1
 • punct alimentar autorizat: 1
Dotări tehnice:
 • Centrală telefonică (ieşiri şi intrări la şi spre toate cabinetele metodice şi spaţiile auxiliare)
 • Telefon şi fax independente la Centrul de resurse „Educatia 2000+”/Programe Phare
 • Internet în 128 de puncte (în toate spaţiile de învăţământ, inclusiv la cămin), wireless
Dotarea cu calculatoare:
 • nr. de calculatoare utilizate de elevi: 53
 • nr. calculatoare utilizate numai de profesori: 21
 • nr. de calculatoare utilizate în scop administrativ: 16
 • nr. total calculatoare: 90
 • nr. laptopuri şi videoproiectoare: 10
Dotarea cu copiatoare:

Nr. total: 14 din care:

 • 1 rizograf
 • 4 copiatoare
 • 9 multifuncţionale
Dotare bibliotecă şcolară:
 • peste 35 000 volume, copiator, calculator (evidenţa pe calculator), internet