Echipa managerială

 
Director
Director adjunct
 

Secretariat

Consiliul de administraţie

Certificat_275
Continuator al renumitei Şcoli Normale de Învăţători din Cluj, şcoală care a format mii de învăţători ce au pus bazele şi au consolidat învăţământul românesc din Transilvania, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este un nume de referinţă în învăţământul românesc, posesor al “Distincţiei Culturale” decernată de Academia Română (2011), al Diplomei de Excelenţă, conferite de Parlamentul României (2015), multiplă Şcoală Europeană (2011, 2015) şi câştigătorul celui mai important concurs pentru elevi organizat de Parlamentul European de la Strasbourg – Euroscola, Ediţia 2011. A dat Formatorul anului – competiţia 10 pentru Cluj, Ediţia 2012 și a obținut recent (noiembrie 2016) Certificatul European de Calitate pentru rezultate deosebite în proiectul european eTwinning ”Life Is Math, Math is Life”. Deopotrivă, şcoala este campioană şi la învăţătură, fiind liceul pedagogic cu cele mai bune rezultate la nivel national (locul I la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie pentru Liceele Pedagogice, Craiova, aprilie 2016) și un partener activ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.
Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este lider de opinie în reformarea învățământului pedagogic preuniversitar national, deținând și preşedenţia Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România (ANCLP).
La 31 august 2016, directorul Colegiului, prof. dr. Mircea BERTEA, a fost decorat de Președintele României cu Ordinul ”Meritul pentru Diploma_275învățământ” în grad de Cavaler.
Niveluri de învăţământ: preşcolar (Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara”), primar (Şcoala primară de aplicaţie), gimnazial şi liceal. Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara” funcţionează cu orar prelungit. Pentru clasele primare se organizează programul “Şcoala după şcoală” (7:30-17:30). Începând cu luna ianuarie 2017, toți copiii grădiniței de aplicație și elevii ciclului primar din Colegiu primesc gratuit la amiază o masă caldă, iar elevii din gimnaziu și liceu un pachet alimentar în valoare de 7 lei/zi.
Sigla jubiliara

Sigla jubiliară

Şcoala dispune de cea mai modernă bază materială din judeţul Cluj pentru clasa pregătitoare: săli de activităţi şi sală de mese pentru „pitici”, dormitoare, club pentru activităţi şi jocuri recreative, toalete şi lavoare pentru copii până în 7 ani, spaţii de joacă în aer liber, sală de sport, parc şi grădină-şcoală.
Colegiul a obţinut în anul şcolar precedent 121 de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare, dintre care 32 de premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale.

 

Tudor Cotârlă
Tudor Cotârlă
Media 10 la Evaluare
Naţională 2015
Adelina Has
Adelina Haș
Media 10 la
BAC 2013
Mircea Bertea
Prof. dr. Mircea Bertea
Formatorul anului,
Competiţia 10 pentru Cluj
Medalie de aur Colegiu Gheorghe Lazăr
Medalia de aur
Colegiul Naţional Pedagogic
“Gh. Lazăr”
Colegiul Pedagogic Gheorghe Lazar