Certificat_275

Diploma_275
   Continuator al renumitei Şcoli Normale de Învăţători din Cluj, şcoală care a format mii de învăţători ce au pus bazele şi au consolidat învăţământul românesc din Transilvania, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este un nume de referinţă în învăţământul românesc, posesor al “Distincţiei Culturale”, decernată de Academia Română (2011), al Diplomei de Excelenţă, conferite de Parlamentul României (2015), este Şcoală Europeană (2011, 2015) şi câştigătorul celui mai important concurs pentru elevi organizat de Parlamentul European de la Strasbourg – Euroscola, Ediţia 2011. Deopotrivă, şcoala este campioană la programe europene şi la învăţătură, cu evaluare naţională şi bacalaureat de nota 10, cu absolvenţi de nota 10, cu învăţători, profesori şi părinţi de nota 10. A dat Formatorul anului – Competiţia 10 pentru Cluj – Ediţia 2012, este lider de opinie la nivel naţional (deţine preşedenţia Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România), fiind un partener activ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 Niveluri de învăţământ: preşcolar (Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara”), primar (Şcoala primară de aplicaţie), gimnazial şi liceal. Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara” funcţionează cu orar prelungit. Pentru clasele primare, la solicitarea părinţilor, se organizează programul “Şcoala după şcoală” (7:30-17:30). Limbi străine studiate: engleză, franceză, opţional, spaniolă şi chineză, Colegiul fiind partener oficial al Institutului Confucius, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj.
   Şcoala dispune de cea mai modernă bază materială din judeţul Cluj pentru clasa pregătitoare: săli de activităţi şi sală de mese pentru „pitici”, dormitoare, club pentru activităţi şi jocuri recreative,
Sigla jubiliara

Sigla jubiliară

toalete şi lavoare pentru copii până în 7 ani, spaţii de joacă în aer liber, sală de sport, parc şi grădină-şcoală.
   Colegiul a obţinut în anul şcolar precedent 117 premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, dintre care 37 de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale.

 

Tudor Cotârlă
Tudor Cotârlă
Media 10 la Evaluare
Naţională 2015
Adelina Has
Adelina Haș
Media 10 la
BAC 2013
Mircea Bertea
Prof. dr. Mircea Bertea
Formatorul anului,
Competiţia 10 pentru Cluj
Medalie de aur Colegiu Gheorghe Lazăr
Medalia de aur
Colegiul Naţional Pedagogic
“Gh. Lazăr”