Despre noi

Viziune

Colegiul Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr” se constituie într-o organizaţie complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire la standarde europene, în perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaştere şi a promovării dezvoltării durabile.

Misiune

Misiunea Colegiului Naţional Pedagogic “Gh. Lazăr” este de a forma elevii, prin abordare transversală şi interdisciplinară, în următoarele domenii de competenţe-cheie:

  • comunicare în limba maternă
  • comunicare în limbi străine
  • tehnologia informaţiilor şi comunicării
  • a învaţa să înveţi
  • a învăţa să faci
  • a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi
  • a învăţa să fii.
Blazonul şcolii Click aici