DESPRE COLEGIU

Continuator al renumitei Şcoli Normale de Învăţători din Cluj, şcoală care a format mii de învăţători care au pus bazele şi au consolidat învăţământul românesc din Transilvania, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este un nume de referinţă în învăţământul românesc, posesor al “Distincţiei Culturale” decernată de Academia Română, al Diplomei de Excelenţă, Parlamentul României, multiplă Şcoală Europeană şi câştigătorul celui mai important concurs pentru elevi organizat de Parlamentul European de la Strasbourg, Euroscola. A dat Formatorul anului – competiţia 10 pentru Cluj, ediţiile 2012 și 2018, a obținut succesiv titlul de ambasador și Certificatul European de Calitate (European Quality Label) în proiecte eTwinning, precum și Diploma de Excelență la Gala Premiilor pentru Educație, București, 2017. Deopotrivă, şcoala este campioană la învăţătură, fiind liceul pedagogic ai cărui elevi nu au nicio medie anuală sub 7 și care a obținut în ultimii ani rezultate excelente la olimpiadele naționale specifice profilului preuniversitar pedagogic.

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca este lider de opinie în reformarea învățământului pedagogic preuniversitar, deținând preşedinţia Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România (ANCLP).

La 31 august 2016, directorul Colegiului, prof. dr. Mircea BERTEA a fost decorat de Președintele României cu Ordinul ”Meritul pentru învățământ” în grad de Cavaler.

Niveluri de învăţământ: preşcolar (Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara”), primar (Şcoala primară de aplicaţie), gimnazial şi liceal. Grădiniţa de aplicaţie „Dumbrăvioara” funcţionează cu orar prelungit. Pentru toți elevii colegiului este asigurată la prânz masa caldă gratuită.

Şcoala dispune de cea mai modernă bază materială din judeţul Cluj pentru clasa pregătitoare: săli de activităţi şi sală de mese pentru „pitici”, dormitoare, club pentru activităţi şi jocuri recreative, spaţii și aparate de joacă în aer liber, sală de sport, parc şi grădină-şcoală.

Colegiul a obţinut în anul şcolar 2017-2018 peste 200 de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare, dintre care 24 sunt premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri naţionale.