Aniversări de suflet

BASARAB NICOLESCU – 70 DE ANI

Deşi academicianul BASARAB NICOLESCU este cunoscut şi recunoscut ca părinte Basarab Nicolescu al transdisciplinarităţii în înţelesul şi filosofia termenului consacrat de Carta Transdisciplinarităţii (Convento da Arràbida, 1994), de volumele Transdisciplinaritatea. Manifest, Noi, particula şi lumea sau de fascinantele sale studii, articole şi comunicări la manifestări ştiinţifice şi congrese internaţionale (a se vedea http://basarab. nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/Notice/BNTitre.html), pentru mine Domnia Sa este în primul rând Mentorul absolut, un ideal care, într-un fel inedit, mi-a schimbat viaţa.

În 1976, în plină dictatură comunistă în România, prin mijlocirea scriitorului Traian Ştef din redacţia revistei „Familia”, am avut acces la câteva cărţi interzise, printre care şi volumul Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund” (Editura pentru Literatură, 1968) pe care, ca student la Filologie, l-am citit cu entuziasm şi împătimită încântare estetică şi hermeneutică. Nu m-am gândit atunci nicio clipă că autorul acestei cărţi fundamentale în descifrarea poeziei barbiliene va deveni peste ani Profesorul şi Mentorul meu în transdisciplinaritate.

Şi totuşi….Reîntâlnirea cu opera lui Basarab Nicolescu s-a produs miraculos după 25 de ani când, implicat în Şcolile de vară de la Sinaia ale Educaţiei 2000+ Bucureşti (un fel de „întâlniri de la Păltiniş” ale elitei pedagogice preuniversitare şi universitare româneşti), l-am redescoperit, de această dată în cărţile sale despre ştiinţă şi transdisciplinaritate. M-au impresionat şi fascinat atât de mult aceste cărţi, încât i-am scris imediat, scrisoare urmată de o călătorie, pe 11 februarie 2002, la Paris, pentru a-l cunoaşte personal. A fost o întâlnire memorabilă, comparabilă cu întâlnirile cu Geo Bogza, a cărui prietenie şi genialitate m-au onorat în perioada grea a anilor 80. Întâlnirea s-a soldat cu un amplu interviu acordat de Maestru, interviu publicat în revista „Convorbiri literare” din Iaşi. Interviul îl puteţi citi aici: http://convorbiri-literare.dntis.ro/NICOLESCUiun3.html

La scurt timp, încurajat de Maestru, am inaugurat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii “Babeş-Bolyai” primul curs de didactici în viziune transdisciplinară din România. Un succes. A urmat invitarea Domniei Sale la Cluj de către decanul facultăţii, prof. univ. Vasile Chiş, şi celebrele conferinţe ale savantului Nicolescu la Universitatea din Cluj.
Am avut onoarea, în anii ce au urmat, să particip alături de Domnia Sa la numeroase congrese şi manifestări internaţionale: Strasbourg (2003), Istanbul (2004), al II-lea Congres Internaţional de Transdisciplinaritate de la Vitoria, Brazilia (2005), University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (2007), Academia Română (2008), Cluj, Iaşi, Constanţa, Sibiu….

Am trăit şi bucuria invitării sale de către rectorul Andrei Marga la Facultatea de Studii Europene a Universităţii “Babeş-Bolyai” şi a inaugurării Şcolii doctorale transdisciplinare de la Cluj, şcoală condusă de Basarab Nicolescu. Apoi primele doctorate în viziune transdisciplinară. În tot acest timp cercetătorul celebru de la CNRS, Universitatea Paris 6, s-a identificat şi cu cetatea universitară clujeană, sporindu-i celebritatea.

Universitatea Paris 6 – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca…
Ce alăturare onorantă !
Ce şansă pentru Universitatea noastră!

Mulţumim, Domnule Profesor!

LA MULŢI ANI! BASARAB NICOLESCU de Paris et Cluj!

Cu recunoştinţă,

Al Dumneavoastră,
Prof. dr. Mircea Bertea


Cluj-Napoca, 18 martie 2012

Foto: Mircea Bertea