2009-2011

 
PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS “YOUNG PEOPLE-LIVING AND WORKING IN EUROPE” (COM-09-PM-335-CJ-DE)

 
Sunt în EST! Click aici

Obiective:

Elevi:
• formarea identităţii de cetăţean european prin explorarea de noi culturi, stiluri de viaţă;
• dobândirea de noi cunoştinţe care vizează mobilitatea, munca şi viaţa în spaţiul european;
• încurajarea învăţării limbilor străine;
• utilizarea informaţiei şi a tehnologiei informaţiei într-o limbă comună (engleza);
• dezvoltarea creativităţii.
 
Profesori:
• dobândirea de competenţe în realizarea/ implementarea proiectelor europene;
• schimb de bune practici în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
 
Şcoală:
• îmbunatăţirea imaginii şcolii la nivel local, regional şi european.
 

Parteneri: Click aici

Activităţi: Click aici

Mobilităţi → Reuniuni de proiect:

Produse finale