Anunț contestații Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a, 2022

Eventualele contestații pot fi depuse fizic la sediul instituției de învățământ, parter, sala 7, sau pot fi transmise prin email la adresa pedagogiccluj@yahoo.ro, în zilele de 23 iunie 2022-între orele 16-19 și 24 iunie 2022-între orele 08-12.

Cererea-tip trebuie semnată și de către părinți/reprezentanți legali!

Cererea tip Contestație EN8 2022 Click aici

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 1 din OME nr.5149/2021, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Director adjunct,
ANCUȚA-GEORGETA PERDE