Echipa managerială

 
Director
Director adjunct
 
 
 Program audienţe Click aici

Secretariat

Consiliul de administraţie

Admitere 2013

   
Graficul organizării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu,
profil învăţător-educatoare
- an şcolar 2013-2014 -
   

27-29 mai 2013: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI:
    • 27.05.2013: orele 8-16
    • 28.05.2013: orele 8-16
    • 29.05.2013: orele 8-13

ACTE NECESARE:
    1. Cerere tip (se completează la Colegiu în momentul înscrierii)
    2. Anexă fişă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ de la care provine candidatul
    3. Certificat de naştere şi carte de identitate- copii certificate, conform cu originalul
    4. Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “apt pentru a susţine probele sportive”

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:
Joi, 30.05.2013
    ora 8.30: interviu şi proba de aptitudini muzicale
Vineri, 31.05.2013
    ora 8.30: proba de aptitudini artistice
    ora 12.00: proba de aptitudini fizice

La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:
    • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră
    • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport)

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:
1. Proba de aptitudini muzicale
    Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
    a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţăte în clasele I- VIII;
    b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice
    Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
    a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
    b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
    c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
    • memorie motrică şi coordonare;
    • starea funcţională a coloanei vertebrale;
    • funcţie normală a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice
    Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
    • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
    • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviu
    Interviul constă în:
    a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
    b) lectura la prima vedere;
    c) participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de a aduce argu-
mente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie etc).
Aptitudinile investigate sunt:
    • capacitatea de a comunica;
    • dicţia.

NOTĂ:
    1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
    2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
    3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.