Echipa managerială

 
Director
Director adjunct
 
 
 Program audienţe Click aici

Secretariat

Consiliul de administraţie

Arghiuş Corina

Numele şi prenumele: Arghiuş Corina
Specialitatea: geografie
Grad didactic: I
Studii:
studii liceale: Şcoala Normală Sighetu- Marmaţiei (specializarea învăţătoare);
studii universitare:
- Facultatea de Geografie, Universitatea “Babeş- Bolyai” Cluj- Napoca (licenţiată în geografie);
- Studii Aprofundate- specializarea “Geomorfologie dinamicǎ şi experimentalǎ”, Facultatea de Geografie, Universitatea “Babeş- Bolyai” Cluj- Napoca;
studii postuniversitare: studii doctorale, Universitatea Babeş- Bolyai Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie (titlul de Doctor în Geografie, cu distincţia ,,Magna cum laude’’- 2010)
Publicaţii (cu ISBN/ ISSN)
Articole în reviste recunoscute la nivel naţional/internaţional

Publicaţii în reviste indexate ISI
1. Arghiuş, V., Arghiuş, Corina, Ştefănescu, Lucrina & Costan, Camelia, Damages associated to 1995-2006 floods and flash-floods in the east of the Apuseni Mountains, în Quaestiones Geographicae 29(3), Poznań, 2010, p. 5-12
ISBN 978-83-62662-04-3 http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/current/QG293_005-12_Arghius.pdf
2. Arghiuş, Corina, Arghiuş, V., The quantitative estimation of the soil erosion using USLE type ROMSEM Model. Case-study- The Codrului Ridge and Piedmont (Romania), în Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 6, No. 2, 2011, p. 59- 66
ISSN: 1842-4090 http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewIssue.php?issueId=15
3. Arghiuş, V., Arghiuş, Corina, Ozunu, Al., Nour, E., Rosian, Gh., Muntean, L., The relation between the landslide activity and irregular rainfall and snowmelt in the Codrului Hills, Romania, în Environmental Engineering and Management Journal, Vol.10, No.1, 2011, p.3-7
ISSN: 1582-9596 http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol10/vol10no1.htm
4. Modoi Oana Cristina, Ştefănescu Lucrina, Mărginean Sanda, Arghiuş Corina, Ozunu Al., Management of Risks Associated with Mining Wastes (Tailings Dams and Waste Heaps), in Optimisation of Disaster Forecasting and prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics, I. Apostol, D.L. Barry, W.G. Coldewey, D.W.G. Reimer (Eds.), NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Societal Dynamics – Vol. 52, IOS Press, 2009, p. 130-143
Publicaţii în reviste indexate BDI
1. Arghiuş Corina, The geomorphologic size for rural development and territorial planning in The Codrului Hills, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, No.1., Cluj-Napoca, 2003, p.29-34
ISSN 1221-079X http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=GEOGRAPHIA&nr=1&an=2003&id_art
=1408
Rezultate deosebite
Nivel internaţional
premiul al III-lea la Concursul “Glocal Tour”, proiect coordonat de PATRIR, finanţat de CE (2011)
Nivel naţional
premiul I la Concursul naţional de eseuri pe teme de consiliere şi orientare în viaţă şi carieră “Next Generation”, CAEN F1/26, Adelina Haş, clasa a X-a C (2011)
premiul I la Concursul naţional al Revistelor Eco, CAEN F7/28 (2011)
premiul al II-lea la Concursul “Glocal Tour”, proiect coordonat de PATRIR, finanţat de CE (2011)
menţiune la Concursul naţional “Made for Europe”, Bogdan Seiche, clasa a X-a D (2011)
Nivel judeţean
premiul I la Concursul naţional “Made for Europe”, Bogdan Seiche, clasa a X-a D (2011)
premiul al II-lea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale la Geografie, Călin Teodora, clasa a X-a C (2008)
premiul al II-lea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale la Geografie, Crăciun Lavinia, clasa a XI-a C (2010)
premiul al III-lea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale la Geografie, Tanţău Alina, clasa a XI-a C (2010)
menţiune la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale la Geografie, Augustin Raluca, clasa a XI-a C (2008)
menţiune la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale la Geografie, Crăciun Lavinia, clasa a XI-a C (2008)
Responsabilităţi la nivel judeţean, naţional/internaţional
Nivel judeţean
cadru didactic al Centrului de Excelenţă (disciplina geografie)(2010- prezent);
coordonator al consilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşolare (la nivelul liceelor şi colegiilor din Cluj- Napoca) (2010- prezent);
mentor al studenţilor Facultăţii de Geografie, pe baza parteneriatului cu Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
formarea personalului didactic în calitatea de formator CCD: formator Magister II- (2004-2006), Modulul I pentru institutori şi învăţători
Nivel naţional
membru al grupului de lucru al MECTS pentru elaborarea Regulamentului de organizare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară (ianuarie-februarie 2011);
membru al grupului de lucru al MECTS pentru dezvoltarea de metodologii, curriculum şi instrumente în cadrul programului “A doua şansă” (aprilie 2011- prezent);
expert învăţământ – “A doua şansă” – învăţământ secundar inferior (iulie 2011- prezent).